KollektivaBästa Fonder

Kollektivas syfte och mål är att bidra till en effektiv och marknadsbaserad plattform för sparande utan dolda intressekonflikter.
För att tydliggöra vårt oberoende har vi på Kollektiva därför beslutat att, från november 2017, inte ha någon koppling till fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Fondbolaget FCG kommer att avlista de fonder (KollektivaBästa 50, 60, 70, 80-talist fonder) som tidigare erbjöds på Pensionsmyndighetens fondtorg. Avlistningen innebär att sparare inte längre kan placera sitt sparande i KollektivaBästa fonder.
Om du idag har investerat i någon av dessa fonder, och inte gör ett nytt aktivt val, kommer kapitalet automatiskt flyttas till det statliga alternativet AP7 Såfan.

Har ni några frågor om fonderna hänvisar vi till FCG Fonder. För andra frågor kan ni alltid vända er till oss.