Frågor och svar

Vanliga frågor och information om Kollektiva och Kollektivas tjänster.

Vad vill du veta mer om?

Kollektiva

 • Vilka är vi?
 • Vi är ett företag som har bestämt oss för att hjälpa människor att ta makten över sina egna pengar. Vi börjar med premiepensionen.
  Följ oss på Facebook här.
  Följ oss på Twitter här.
 • Vad kostar det?
 • Vår nuvarande jämförelsetjänst är avgiftsfri för användarna. Vi kommer aldrig att ta betalt för jämförelsetjänsten eller acceptera kickbacks, betalningar, provisioner eller andra ersättningar från något fondbolag för att ge deras fond företräde i den sammanställning vi presenterar för dig.
 • Behöver jag komma tillbaka fler gånger för att jämföra?
 • Varje gång du använder tjänsten får vi information om ditt sparande och du får tillgång till en ny sammanställning av hur de bästa användarna sparar. Du får själv välja hur ofta du vill komma tillbaka och använda tjänsten. Om det dröjt mer än 30 dagar sedan du senast loggade in skickar vi en påminnelse via SMS.
 • Lämnar jag någon form av fullmakt åt Kollektiva?
 • Nej. Du lämnar ingen fullmakt åt oss eller någon annan.
 • Vad menar ni med "De Bästa användarna"?
 • Med De Bästa användarna menas de 15% användare av tjänsten i din generation som fått högst genomsnittlig värdeförändring sedan starten av sitt premiepensionssparande och som använt tjänsten de senaste 28 dagarna.
 • Hur sammanställer ni De Bästa användarnas fondval?
 • Vi sammanställer hur De Bästa användarna i snitt allokerat sina pengar mellan de olika tillgångsslagen räntefonder, aktiefonder och bland/generationsfonder. Inom vart och ett av tillgångsslagen väljs sedan de fondkategorier ut som är vanligast förekommande i De Bästa användarnas fondportföljer. Inom varje fondkategori väljs slutligen de presenterade fonderna ut baserat på hur förekommande de är hos De Bästa användarna. Denna portfölj av fonder kallar vi “De Bästas Fondportfölj”.
 • Vad menar ni med "avgiftsfri"?
 • Med ”avgiftsfri” menas att Kollektiva aldrig kommer begära någon ersättning i form av pengar för användandet av jämförelsetjänsten. Som användare av tjänsten bidrar du med information om ditt eget sparande, som anynomiseras och aggregeras innan den används vid våra jämförelser, men du betalar inte någonting för att använda tjänsten.
 • Vad menas med skillnad i månatlig pension?
 • I jämförelsetjänsten visas ett räkneexempel som illustrerar vad 1% skillnad i ökad värdeförändring på kapital eller i minskade avgifter på fonderna rent matematiskt kan innebära för en fondsparare avseende dennes månatliga pensionsutbetalning vid 65 års ålder. Uträkningen är baserad på spararens nuvarande ålder och hans eller hennes fondkapital vid en given tidpunkt. Denna uträkning är bara ett exempel och utgör ingen garanti eller utfästelse om ökad framtida pension.
 • Kan vem som helst se min insamlade information hos Kollektiva?
 • Nej, ingen utom du själv kan se dina individuella uppgifter. Däremot ingår information om dina fondval tillsammans med information om alla andra användares fondval anonymt och aggregerat i den sammanställning vi presenterar för användaren.
 • Mitt Mobila BankID fungerar inte på Kollektiva?
 • Vänligen kontakta den bank eller det institut som utfärdat ditt Mobila BankID för support.
 • Jag kan inte logga in på mitt konto hos Pensionsmyndigheten?
 • Vänligen kontakta Pensionsmyndigheten på www.pensionsmyndigheten.se för support.
 • Jag ser inga fonder när jag använder er tjänst?
 • Vänligen logga in på www.pensionsmyndigheten.se för att verifiera att du har ett sparande i premiepensionen. En annan orsak kan vara att du har din pension i en så kallad traditionell försäkring.
 • Jag har använt tjänsten men fick inget påminnelse-SMS efter 30 dagar!
 • För att få SMS från oss krävs att vi har ett korrekt mobiltelefonnummer till dig. Kontrollera att du lagt in rätt nummer på inloggningssidan.
 • Jag vill slippa SMS-utskick från Kollektiva, hur gör jag?
 • Skicka ett SMS med text "STOP" till +46 731 23 06 00 från den telefon du vill slippa få SMS till. Om du ångrar dig och vill ha påminnelser via SMS på nytt, skicka då ett mail till kontakt@kollektiva.se och ange ditt mobilnummer så återaktiverar vi ditt nummer.
 • Jag vill att ni helt avregistrerar mig från tjänsten, hur gör jag?
 • Skicka ett mail till kontakt@kollektiva.se, ange mobilnumret du skrev in i tjänsten och skriv att du vill avregistrera dig så tar vi bort dig från vår databas. Om du ångrar dig efteråt är det bara att använda tjänsten och ange ditt mobilnummer på nytt.
 • Hur fungerar Kollektivas jämförelsetjänst tillsammans med den så kallade "Såfan"?
 • De användare som inte valt fonder själv utan låter staten välja åt dem genom att använda statens förvaltningsalternativ (AP7 Såfan eller någon av de tre statliga fondportföljerna AP7 Offensiv, AP7 Balanserad eller AP7 Försiktig) kan använda Kollektivas tjänster precis som alla andra användare. Däremot räknas deras fondportföljer inte med i underlaget vid våra sammanställningar. Men de användare som gjort ett aktivt val av fonder och ändå valt någon av AP7 Aktiefond eller AP7 Räntefond räknas med i våra sammanställningar som alla andra användare.
Till toppen av sidan

Säkerhet

 • Hur hanteras mina personuppgifter?
 • Det förtroende vi fått för att hantera samtliga användarnas personuppgifter tar vi på Kollektiva på största allvar och de hanteras i enlighet med 3§ i personuppgiftslagen och med största möjliga säkerhet.
 • Är det säkert att logga in hos Kollektiva?
 • Ja, absolut. Säkerhet är vår topprioritering. Kollektiva använder sig av samma teknik som storbankerna för att skydda din data. All data som skulle kunna användas för att identifiera individuella användare är krypterad med den säkra krypteringsalgoritmen AES 256.
 • Använder Kollektiva cookies?
 • Webbsidan använder sig av cookies för att kunna ge dig som användare en optimal upplevelse av tjänsten. Cookies används för att Kollektiva ska kunna mäta trafiken på webbsidan och för att kunna förbättra upplevelsen. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies eller välja att inte använda våra tjänster.
Till toppen av sidan

Konsensus

 • Vad är Konsensus?
 • Konsensus är ett dagligt sammanställt jämförelsematerial över hur tusentals var för sig framgångsrika pensionssparare i olika åldrar väljer att allokera sin egen premiepension över olika tillgångsslag, marknader, branscher, valutor och enskilda fonder - och hur det gått om man hade tagit rygg på dem hittills, beroende på vilket år man är född. Konsensus är inte en rådgivningstjänst utan ett sammanställt konsensus som kan användas som inspiration eller guide när man gör sina egna val.
 • Varför jämför ni utvecklingen i Konsensus med just Morningstar® Sweden Index?
 • Portföljerna i Konsensus består av en aktiv allokering mellan flera olika tillgångsslag som aktier, räntor, etc. Vi har ännu inte lyckats hitta ett jämförbart och dynamiskt multi-assett-benchmark. Bristen på ett vedertaget sådant index är välkänt. Läs mer här: Benchmarking: The Multi-Asset Class Exception
  Man skulle kunna jämföra Konsensus med enskilda fonder på marknaden, men sådana jämförelser blir inte heller rättvisande. AP7 Aktiefond är till exempel en vanlig fond för pensionssparande, men eftersom den innehåller mer än 100% aktier genom att den belånar spararnas insatta pengar, är den inte en lämplig fond att jämföra med.
  Medan vi fortsätter jakten på bättre och mer relevanta jämförelser för våra användare har vi tillsvidare lagt in en jämförelse med Morningstar® Sweden Index som är ett index för att beskriva Stockholmsbörsens utveckling.
Till toppen av sidan

Pensionsmästarna

 • Om Pensionsmästarna
 • Pensionsmästarna är tävlingen som premierar långsiktigt sparande och som ger dig chansen att vinna priser värda 1000-tals kronor varje månad bara genom att förvalta ditt sparande så klokt som möjligt. Det är helt avgiftsfritt att delta. För att anmäla dig loggar du in och fyller i formuläret. För att sedan delta i månadsfinalerna loggar du in på nytt den 4:e de månader då vi har månadsfinal. Vi kommer att skicka ut ett SMS som påminnelse på dagen då det är månadsfinal.
Till toppen av sidan